HEXIS

Foreningen

Bestyrelse

Hexis' bestyrelse består af 4-10 ordinære medlemmer samt et antal suppleanter, som i praksis arbejder sammen som én gruppe.

Formand
Ph.d. Kristian Larsen (kristian.larsen@regionh.dk)
Seniorforsker, Universitetshospitalernes Center for Sundhedsfaglig Forskning (UCSF) og Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet
Professor 2, Oslo Metropolitan University, Norge
Ryesgade 27
2200 København N

Næstformand
Ph.d. Carsten Sestoft
Specialkonsulent
Uraniavej 16B, 1.
1878 Frederiksberg C

Kasserer
Cand.scient.soc., ph.d. Jens Arnholtz (jh@faos.dk)
Lektor, FAOS, Sociologisk Institut
Øster Farimagsgade 5
Postboks 2099
1014 København

Cand.mag., ph.d. Kim Esmark (kesmark@ruc.dk)
Lektor, Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab (IKH)
Roskilde Universitetscenter
Postboks 260
4000 Roskilde

Cand. mag., ph.d. Christian Sandbjerg Hansen (csh@edu.au.dk)
Lektor, Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU), Aarhus Universitet, Institut for Uddannelse og Pædagogik
Tuborgvej 164
2400 København NV

Cand. jur., ph.d. Ole Hammerslev (ohv@sam.sdu.dk)
Professor, Juridisk Institut
Syddansk Universitet
Campusvej 55
5230 Odense M

Cand. polit, ph.d i historisk sosiologi Marte Feiring (marte.feiring@hioa.no)
Førsteamanuensis og fagansvarlig for Masterstudiet i rehabilitering og habilitering,
Fakultet for helsefag, Høgskolen i Oslo og Akershus,
Postboks 4 St. Olavs plass
N-0130 Oslo, Norge

Cand.pæd.soc. og ph.d. Benedicte Bernstorff (bb@proeng.dk)
Lektor, UCSYD
Pædagoguddannelsen og Forskningsafdelingen
Dyrehavevej 116
6000 Kolding

Cand.pæd.soc. Mette Ryssel Bystrup (metterysselbystrup@gmail.com)
Ph.d. studerende ved AAU,
Institut for Læring og filosofi og Regionshospitalet, Hammel Neurocenter

Cand.pæd. i Pædagogisk sociologi og professionsbachelor som lærer Mumiah Rasmusen (m.rasmusen@hotmail.com)
Afdelingsleder i udskolingen, Antvorskov skole
Slagelse Kommune
Sejerøvej 1
4200 Slagelse

Suppleanter
Der er p.t. ingen suppleanter.