Hexis

FORSIDE

FORENINGEN

ARRANGEMENTER

TIDSSKRIFT

NYHEDSBREV

FORLAG

STUDIEKREDSE

ARKIV

LINKS OG RSS

KONTAKT

SØGNING

Kommende arrangementerEndelig dagsorden til generalforsamling i Hexis 30. maj kl. 15

Kære Hexis-medlemmer,
som varslet indkaldes hermed til generalforsamling i Hexis den 30. maj kl. 15.
Stedet er seminarrum 2.1.042 på Aalborg Universitet i Sydhavnen.

Generalforsamlingen har ifølge vedtægterne følgende faste dagsordenspunkter:

 • Valg af dirigent
 • Godkendelse af formandens beretning
 • Godkendelse af regnskab
 • Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent
 • Behandling af indkomne forslag
 • Valg til bestyrelsen
 • Valg af revisorer
 • Eventuelt

Der er ikke indkommet forslag bortset fra nedenstående.

Der er fremsat et forslag for nuværende:

Ifølge vedtægternes §1 er foreningens navn følgende: HEXIS - Forum for Samfundsvidenskabelig Forskning.
Det foreslås af en del af bestyrelsen, at foreningen skifter navn, så det svarer til Praktiske grundes undertitel: Nordisk tidsskrift for kultur- og samfundsvidenskab.
Forslaget indebærer således, at § 1 får følgende ordlyd:
§ 1. Navn: Foreningens navn er HEXIS - Forum for kultur- og samfundsvidenskab.
En vedtægtsændring kræver, at 2/3 af de fremmødte stemmer for, jf. vedtægternes § 11.

På valg er følgende bestyrelsesmedlemmer:

 • Gro Hansen
 • Christian Sandbjerg Hansen
 • Marianne Høyen
 • Marte Feiring
 • Bent Olsen
 • Carsten Sestoft

På bestyrelsens vegne

Carten Sestoft, næstformand = sekretær for bestyrelsen

Senest ændret: 19-maj-2017 19:33

Sitemap

Til top