Hexis

FORSIDE

FORENINGEN

ARRANGEMENTER

TIDSSKRIFT

NYHEDSBREV

FORLAG

STUDIEKREDSE

ARKIV

LINKS OG RSS

KONTAKT

SØGNING

Tidligere arrangementer


Specialeworkshop – med Bourdieu i hånden
Tirsdag 1. november 2016, DPU, Emdrup

 • Hvilke analytiske og metodiske udfordringer kan opstå, når man bruger Bourdieu i sit speciale? Og hvilke fordele kan der være? Mira Nymo Wessels fra Pædagogisk Sociologi, DPU, Aarhus Universitet og Camilla Bendtsen fra Læring- og forandringsprocesser, Aalborg Universitet deler deres erfaringer.Sundhedskapital - en ny social reproduktionsstrategi?
Tirsdag 31. maj 2016 kl 14-16, AAU, København SV

 • Teoretisk-empiriske iagttagelser om socialt differentieret konsumption af nye former for dyrkelse af kroppen, fra institutioner og professioner der retter sig mod kropskirurgi, medicinering af kroppen, træning af kroppen til fokus på ernæring af kroppen mv. Oplæg ved prof. Kristian Larsen, Institut for Læring og Filosofi, AAU.Specialeworkshop – med Bourdieu i hånden
Torsdag 8. oktober kl 15-17, AAU, København SV

 • Om analytiske og metodiske udfordringer i specialearbejdet, når man bruger Bourdieu. Oplæg ved: Sofie Bloch-Jørgensen og Julie Vestergaard Larsen, Læring- og forandringsprocesser, AAU Alexander Andersson, Forvaltning, RUC.Specialeworkshop: Med Bourdieu i hånden
Tirsdag 28. april 2015, AAU, Campus København

 • Sofie Andersen: cykelbrug i en københavnsk institution - kapital, habitus, position og smagspræferencer
 • Andreas Tamborg: kapitaler og strategier i SSP-samarbejdetBourdieu og klasse: Analyser, erfaringer og perspektiver
Onsdag 15. april 2015, DPU

 • Gitte Sommer Harrits, Aarhus Universitet: Symbolske hierarkier i dansk forebyggelsespolitik
 • Christoph Houman Ellersgaard, Københavns Universitet: Elite og magtfelt
 • Sune Jon Hansen, Københavns Universitet: Praktisering af klasse i et fiskerisamfund
 • Magne Flemmen, Universitetet i Oslo: At forske i klasse med BourdieuVelfærdstat, sundhed og kroppe under forandring
Tirsdag 25. marts 2014 kl.13-16, Aalborg Universitet, Campus København
Workshop: Specialeskrivning med Bourdieu
7. November 2013, Aalborg Universitet, Campus København

 • Johanne Nielsen, AAU: At være lærerstuderende i et felt under forandring – en undersøgelse af en gruppe lærerstuderendes praksisformer
 • Louise Rich, RUC/KU: Det kvindelige spillerum – fra 'pigepigtråd' til 'kvinderock' (kvinder i dansk rock 1964-1979)Social baggrund og pædagogiske præferencer blandt personalet i danske daginstitutioner
13. november 2012, Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU)/Aarhus Universitet: Århus

 • Bent Olsen (NTNU, Trondheim)Udfordringer i specialeskrivningsprocessen
22. oktober 2012, DPU

 • Joakim Hansen: Gymnasieelevers livsstil –en undersøgelse af livsstil hos elever ved Stavanger Katedralskole
 • Gro Inge Hansen: 'Jo større, jo bedre?' - en kvalitativ, feltanalytisk undersøgelse af praksis på medicin- og farmaceutstudiet med fokus på etnicitet i en fusionstidPositioner og pædagogiske præferencer blandt personalet i danske daginstitutioner: fund og forudsætninger
11. juni 2012, DPU

 • Bent Olsen (NTNU, Trondheim)Kapital, klasse og social rekruttering til videregående uddannelse i Sverige og Danmark
26. januar 2012, DPU

 • Ide Lidegran
 • Jens Peter ThomsenTeori, empiri og metode i specialeskrivningen
25. oktober, Københavns Universitet

 • Ane Glad og Malene Damgaard: Hærens habitus
 • Lene Ingemann: Livsbaner og valg af uddannelse gennem tre generationerLa distinction i Danmark
26. maj, Københavns Universitet

 • Gitte Sommer Harrits: Feltet for professionsuddannelser i Danmark
 • Jakob Skjøtt-Larsen: Ulighedens symbolske grænser
 • Kristian Karlsson og Stefan Andrade: Kulturen i kassen: Sammenhæng mellem socialklasse og tv-forbrug i Danmark
 • Sune Jon Hansen: Om fisk, familie og færdigheder - udpluk fra et etnografisk studie af relationerne mellem lokalitet, erhverv og uddannelse
 • Temadag med oplæg præsenteret af danske deltagere fra konference i november 2010 i Paris i anledning af 30-året (+/-) for udgivelsen af Bourdieus banebrydende studie af kulturel smag, La distinction.
Sociologien er en kampsport!
13. april 2011, Københavns Universitet

 • Forevisning af Pierre Carles' dokumentarfilm La sociologie est un sport de combat, med introduktion af Anders MathiesenHvorfor Bourdieu? Temadag i anledning af Hexis' 10-års jubilæum
26. november 2010, Københavns Universitet

 • Martin D. Munk: Bourdieu og Hexis mellem videnskab og politik
 • Johny Lauritsen: Et socialt mellemværende - Bourdieu som akademisk redningsplanke
 • Marianne Høyen: Brug af Bourdieu udenfor sociologiens kerneområder
 • Anders Mathiesen: Bourdieu og feltanalyseworkshoppen på socialvidenskab, RUC
 • Carsten Sestoft: Positionsskift og ny positionering: en erfaring
 • Bogudgivelse: Præsentation af antologien Hvorfor Bourdieu?
 • Reception og middagSpeciale-workshop
6. oktober 2010

 • Marianne Brodersen
 • Christoph EllergaardArbejdsseminar med Loïc Wacquant
3. juni 2010, Københavns Universitet

 • The Two Hands of the State: From Metaphor to Research Programme. Metode-orienteret arbejdsseminar med Loïc Wacquant for medlemmer af Hexis.Mini-symposium: Bourdieu og staten
4. maj 2010, Københavns Universitet

 • Jens Arnholtz og Ole Hammerslev: Bourdieu og Staten
 • Gorm Harste: Kampen om retsstaten - Bourdieu, Luhmann og oplysningstidens magtdeling
 • Kristian Delica og Anders Mathiesen: Et sociologisk refleksivt perspektiv på BUM-modellen

  Oplæg og diskussion i anledning af udgivelsen af temanummer af Praktiske Grunde om Bourdieu og staten.Refleksiv sociologi i praksis
3. november 2009, Københavns Universitet

 • Kristian Larsen: Observationer i et felt - nogle muligheder og udfordringer
 • Kim Esmark: Sociologi i fortidens fremmede land - Bourdieu i det empiriske arbejde med historiske kilder

  Oplæg og reception i anledning af udgivelsen af antologien Refleksiv sociologi i praksis. Empiriske undersøgelser inspireret af Pierre Bourdieu, redigeret af Ole Hammerslev, Jens Arnholtz Hansen og Ida Willig. I samarbejde med Hans Reitzels Forlag.Interviewstudier med Bourdieu som teori og metode: Hvordan arbejder man empirisk med Bourdieu?
15. april 2009, Københavns Universitet

 • Mette Dahl (Institut for Pædagogik, DPU)
 • Line Jepsen (Institut for Tværkulturelle- og Regionale Studier, KU)Køn, klasse, kultur og politik
25. marts 2009, Aarhus Universitet

 • Jakob Skjøtt-Larsen: Klasse, kultur og politik: Social differentiering i det postindustrielle Aalborg
 • Stine Thidemann Faber: På jagt efter klasse

  Ved sit første offentlige arrangement vest for Storebælt præsenterede Hexis to nye ph.d.-afhandlinger fra den af Annick Prieur ledede kortlægning af klasse, kultur og livsstil i Aalborg (COMPAS).Samfund Sundhed Pædagogik
6. november 2008, DPU

 • Kristian Larsen (lektor, Danmarks Pædagogiske Universitetskole)
 • Trine Øland (post. doc., Københavns Universitet)

  Med udgangspunkt i empirisk baserede studier af hhv. medicinsk felt og skolegangsfeltet diskuteredes, hvorledes man inspireret af Bourdieu og i relation til sundhed og pædagogik kan arbejde med og kvalificere forholdet mellem interne, feltspecifikke logikker og praksisformer og samfundsmæssige kontekster.At skrive speciale med Bourdieu
17. september 2008, KU/CSS

 • Louise Mathiasen
 • Rikke BichelBourdieu og det religiøse felt
10. april 2008, Københavns Universitet Amager

 • Lene Kühle (Religions-videnskab, Århus Universitet): Det religiøse felt.
 • Kate Østergaard (Tværkulturelle og regionale studier, KU): Nye muslimer i det religiøse felt.
 • Annette Ihle (Tværkulturelle og regionale studier, KU): Religion og social strategi i Ghana.Kunsten at lykkes som kunstner
8. november 2007, Det Fynske Kunstakademi, Odense

 • Donald Broady, Mikael Börjesson, Martin Gustavsson og Marta Edling præsenterede forskningsprojektet "Konsten att lyckas som konstnär. Socialt ursprung, kön, utbildning och karriär 1945-2007". Projektet er et tværvidenskabeligt projekt inspireret af Bourdieus Les règles de l'art, og omhandler svenske kunststuderende og kunstnere: Hvem studerer til kunstner? Hvem slår igennem? Og hvilke strukturer strukturerer hvem som får succes?
  Arrangeret i samarbejde med Det Fynske Kunstakademi.Bourdieus feltanalyse som udgangspunkt for speciale- og projektskrivning
1. november 2007, Københavns Universitet, CSS

 • Hvordan konstruerer man et felt? Seminar om Bourdieu-inspireret metode i specialearbejde ved Kristoffer Kropp og Kristian Delica.Empiriske studier af universitære forandringer
23. maj 2007, Danmarks Pædagogiske Universitet, København

 • Ole Henckel: præsentation af igangværende undersøgelse om samspillet mellem EU´s og Danmarks uddannelsespolitiske strategier for de højere læreanstalter.
 • Morten Høyer: præsentation af undersøgelse af rationalerne bag lovforslaget om etableringen af en akkrediteringsinstitution for de danske universiteter.
 • Kristoffer Kropp: præsentation af undersøgelse af de politiske reformtiltags betydning for den konkrete praksis på de højere læreranstalter.Bourdieu og metode
18. april 2007, Danmarks Pædagogiske Universitet, København

 • Ole Hammerslev, Lektor ved Juridisk Institut, SDU: "Mod en refleksiv sociologi af internationale felter: En kollektiv relationel biografisk metode"
 • Marianne Høyen, Post.doc. ved Pædagogik, KU: "Om at arbejde med kapitalbegrebet - indkredsning af en fagspecifik kapital"Lokale konsekvenser af globale udviklingsprocesser: Bourdieu og Foucault i empiriske studier af social kategorisering i Afrika
14. november 2006, Medborgerhuset, København N

 • Örjan Vilén: "Uddannelse som instrument for social kategorisering i en afrikansk landsby"
 • Kasper Hoffmann: "Den globale orden og modstandskampens etik i den Congolesiske konflikt: Om krig og dannelsen af militære identiteter i Syd-Kivu i det østlige Congo - et casestudie af den congolesiske politisk-militære organisation: 'Maï-Maï'"
 • Kasper Hoffmann, "The passion for race: The eternal, this country, my origin - Governing security and development in the 'Macquis'. A case-study of General Padiri's Maï-Maï group". Download her.Gæsteforedrag med prof. Nikolas Rose: Are developments in the life sciences changing our ideas of normality and abnormality?
Torsdag d. 26. oktober 2006, Danmarks Pædagogiske Universitet

 • Nikolas Rose er professor i sociologi ved Department of Sociology, London School of Economics i England, hvor han er leder af BIOS (Centre for the Study of Bioscience, Biomedicine, Biotechnology and Society). Han har et omfattende forfatterskab bag sig og har blandt andet sammen med Paul Rabinow etableret et internationalt netværk for forskere, der er influeret af Michel Foucault. Nikolas Rose er oprindelig biolog inden han skiftede til psykologi og siden hen til sociologi. Denne særlige kombination af baggrund har han konverteret til spændende indsigter om de komplekse relationer mellem menneskevidenskaberne - og særligt molekulærgenetik, neurovidenskab og ikke mindst psykofarmakologi - og formningen af hvad det er at være menneske. Nikolas Rose har publiceret bl.a.: The Politics of Life Itself (Princeton University Press, forthcoming 2006), Powers of Freedom: Reframing Political Thought (Cambridge University Press 1999), Governing the Soul (2nd edition with new Preface and Afterword, Free Associations Books 1999).One-Day International Conference: From Law to Legal Field - Pierre Bourdieu and the Law
25 october 2006, Department of Sociology, University of Copenhagen

 • On the occasion of the publication of a special issue on Bourdieu and Law in Retfærd, the conference brought together a number of the contributors to this issue who presented their work on law and the legal field.


  • Dr. Yves Dezalay (C.N.R.S. & Maison des Sciences de l'Homme, Paris): 'The Legal Construction of a Politics of Notables: The Double Game of the Patricians of the Indian Bar in the Market of Civic Virtue'
  • Dr. Donald Broady & Dr. Mikael Börjesson (University of Uppsala): 'The Social Profile of Swedish Law Students: National Divisions and Transnational Strategies'
  • Dr. Mikael Rask Madsen (University of Copenhagen & Centre de sociologie européenne, Paris): 'Transnational Fields: Elements of a Reflexive Sociology of the Internationalisation of Law'


  • Discussant: Dr. Margareta Bertilsson (University of Copenhagen)
  • Chair: Dr. Ole Hammerslev (University of Southern Denmark)

 • Co-organisers: Retfærd, Department of Law, University of Southern Denmark, Department of Sociology, University of Copenhagen and Faculty of Law, University of Copenhagen.Temadag: Pædagoger og pædagoguddannelsen – to ph.d.-afhandlinger
Onsdag d. 31. maj 2006, Medborgerhuset, København N

 • Peter Møller Pedersen: ”Fordelinger og fordoblinger – et studie i kønskonstruktioner og social læring i pædagoguddannelsen” bygger på analyser af kvalitative interviews med mandlige og kvindelige studerende under pædagoguddannelsen. Analyserne viser, hvordan køn bliver en strukturerende mekanisme for den sociale læring under uddannelsen. Køn er med til at strukturere fortællinger og diskurser om pædagogen.
 • Søren Gytz Olesen: ”Rekruttering og reproduktion” – om pædagoguddannelsen i Danmark og hvordan man som person håndterer de vilkår og muligheder, som gives i tilknytning til valg af uddannelse. Afhandlingen vedrører rekruttering til en uddannelse analyseret både ud fra aktørens og det reproduktive felts perspektiv: Dvs. den enkeltes oplevelse af et personligt valg såvel som den sociale slægts- og livshistorie, som former den enkelte aktør, og som medfører, at den enkelte aktør tiltrækkes af et bestemt uddannelsesvalg.Temadag: Arkitektur, krop og læring
Tirsdag d. 9. maj 2006, Danmarks Pædagogiske Universitet

 • Teoretiske og empirisk funderede oplæg om og diskussioner af hvordan rum, arkitektur og genstande i boliger og institutioner påvirker sociale agenter, praksis og omgangsformer – i anledning af udgivelsen af bogen Arkitektur, krop og læring, red. Kristian Larsen (Hans Reitzels forlag 2005). Oplægsholdere: Eva Gulløv, Ning de Coninck-Smith, Marjanna de Jong, Kristian Larsen, Ida Wentzel Winther, Søren Nagbøl og Jan Kampmann.Feltbegrebet som værktøj i uddannelses- og kultursociologien
Torsdag den 23. Februar 2006, Danmarks Pædagogiske Universitet

 • Professor Donald Broady, Uppsala Universitet, om begreberne socialt rum, socialt felt, kapital og habitus, og om hvordan disse værktøjer har været anvendt indenfor studier af uddannelse og kultur.Temadag: Bourdieu i uddannelse og aktivering
Tirsdag 3. maj 2005, Medborgerhuset Blågaardsplads, København.

 • Peter Koudahl om sin Ph.d.-afhandling "Den gode erhvervsuddannelse? En analyse af uddannelsespolitisk tænkning og elever i erhvervsuddannelse", og om hvordan Bourdieu kan anvendes i analysen af den historiske genese af et erhvervsuddannelsesfelt, og af hvordan skiftende konstellationer positioner imellem har været styrende for den måde det har været og er muligt at tale og beslutte om erhvervsuddannelserne.
 • Jens Arnholtz Hansen om sit speciale ”Individuel aktivering i feltet for det arbejdsmarkedsservicerende arbejde”, om de foranstaltninger de arbejdsløse dagpengemodtagere mødes med, om interviews med de arbejdsløse som redskab til synliggørelse af problemstillinger i feltet, og om hvordan disse problemstillinger er blevet udgangspunkt for en historiserende feltkonstruktion.Temadag: Bourdieu og Foucault i studier indenfor sygepleje
Tirsdag d. 2. november 2004 kl. 13-16, Medborgerhuset Blågaardsplads, København.

 • Kirsten Beedholm, ph.d i Pædagogik fra Københavns Universitet, om sin afhandling “Forandring og træghed i den sygeplejefaglige diskurs” (Forlaget PUC. Viborg 2003), specifikt om udviklingen af en Foucault-inspireret arkæologisk analyse af diskurser og forskellige epistemologiske og metodiske spørgsmål i forbindelse hermed.
 • Inga Axelsen, ph.d. i Pædagogik fra Københavns Universitet, om sin afhandling “Sundhedsplejerskearbejde og formidling af bestemmelser om hvad der er godt for børn og unge”, herunder om brugen af Bourdieus begreber om reproduktion, felt, habitus og position, om konstruktionen af afhandlingens objekt og om betydningen af socioanalyse i forskningsprocessen.Temadag: Om det der (måske stadig) savnes i dansk pædagogisk forskning
Torsdag d. 16. september 2004 kl. 13-16 på Danmarks Pædagogiske Universitet.

 • Professor Emeritus Staf Callewaert om sit kritiske blik på den normative, praksisvejledende og professionsloyale pædagogiske mainstreamforskning. Med inspiration fra Pierre Bourdieu diskuteres muligheden af en pædagogisk forskning, der som sit fokus har at forstå og forklare den pædagogiske praksis gennem at bryde med de selvindlysende hverdagslige konstruktioner, der præger den pædagogiske selvforståelse.


 • Lydoptagelse af Staf Callewaerts oplæg i mp3-format (10,7 MB)Temadag: Pierre Bourdieu og Michel Foucaults analyser af subjektivitet og magt
Onsdag d. 24. marts kl. 13-16 2004 på Handelshøjskolen, København

 • Peter Triantafillou og Afonso Moreira, begge adjunkter på Roskilde Universitetscenter, om forholdet mellem Bourdieus refleksive sociologi og Michel Foucaults genealogiske tilgang. Opponenter: Carsten Sestoft og Rigmor Madeleine Lond.Workshop: Køn, omsorgsudøvelse og uinteresseret god vilje
Torsdag d. 19. februar 2004 kl. 13-16 på DPU, København

 • Diskussion af Morten Nørholms tekst "Ansatser til en diskussion af køn, omsorgsudøvelse og investeringen af en uinteresseret god vilje" med Eva Gulløv og Anders Mathiesen som opponenter.Temadag: At arbejde med Bourdieus begreb om kulturel kapital
Torsdag d. 27. november 2003 kl. 13 – 18, Danmarks Pædagogiske Universitet, København

 • Thomas Lejre, Peter E. Petersen og Jens Peter Thomsen, alle Cand. Scient. Soc.
  - om studiekulturer og reproduktionsstrategier blandt studerende på Arkitektskolen, Jura, Retorik og den Humanistiske basisuddannelse på RUC, og om metodiske overvejelser omkring korrespondanceanalyse, måling af social baggrund, begrebet social arv og sociale klasser; alt med udgangspunkt i oplægsholdernes kandidatspeciale ”Studiekulturer ved lange videregående uddannelser” (RUC).
 • Ole Hammerslev, Ph.D. i sociologi.
  - om anvendelsen af Bourdieu til analyse af det retslige felts genese og udvikling i Danmark; om feltets åbning gennem det 20. århundrede og dommerstandens reproduktionsstrategier og –mønstre. Med afsæt i oplægsholderens afhandling ”Danish Jugdes in the 20’th Century. A Socio-Legal Study" (Djøf Publishing).Workshop-arrangement: Sociologiske feltanalyser
Fredag d. 24. oktober 2003 kl. 13 – 16, Roskilde Universitetscenter

 • Diskussion af Anders Mathiesen (lektor ved Institut for Samfundsvidenskab og Erhvervsøkonomi, RUC), Sociologiske feltanalyser, Research Paper no. 8/02 fra Institut for Samfundsvidenskab og Erhvervsøkonomi, RUC.
  Opponenter: Carsten Sestoft og Kim Esmark.Temadag: Bourdieu i praksis
Torsdag d. 8. maj 2003 kl. 13 - 15.30, Medborgerhuset Blågården, Nørrebro, København

 • Kate Østergaard, cand.mag., ph.d. i religionshistorie, KUA,
  - om hvordan Bourdieu har inspireret hendes analyse af hammanbadning og rituel renselse i Casablanca, Marokko.
 • Stinne Glasdam, cand.cur., ph.d. i pædagogik, KUA,
  - om brugen af Bourdieu i hendes undersøgelse af hvordan pårørende til patienter ekskluderes i den medicinske klinik.Temadag: Videnskab og politik
Torsdag 24. oktober 2002, kl. 13-18, Medborgerhuset Blågården, Nørrebro, København

 • Professor Jan Kampmann, Inst. for Uddannelsesforskning, RUC:
  Kritisk teori eller teorikritik.
  - om en forståelse af videnskab og forskning som politisk intervention (med større eller mindre grad af gennemslag og med større eller mindre grad af interventionsintention); med afsæt i pædagogisk forskning og mere specifikt barndomsforskning bliver dilemmaet mellem en normativt orienteret kritisk teoretisk tilgang og en viden/magt (Foucault) orienteret kritisk 'afdæknings-intention' illustreret og diskuteret.
 • Professor Ove Kaj Pedersen, Statskundskab, KU:
  Samfundsvidenskaberne og den politiske beslutningsproces.
  - om hvilken rolle samfundsvidenskaberne (især økonomi) har indtaget i efterkrigstidens politiske beslutningsproces, og et argument for, at den videnskabelige diskurs har skabt betingelser for nye institutionsdannelser, nye meningsdannelses- og vidensdannelsesprocesser og etableret betingelser for en helt særlig beslutningsproces.Fagligt arrangement: Mangfoldigheden i Bourdieu receptionen i Danmark
27. februar 2002, kl. 13.00-17.00, Nørre Allé medborgerhus, København.

 • Kim Esmark, Institut for Historie og Social Teori, RUC, om, hvordan han har brugt Bourdieu i en analyse af religiøse ritualer og sociale konfliktprocesser i magtfeltet i det feudale Frankrig i det 10.-12. århundrede.
 • Carsten Sestoft fra litteraturvidenskab på KUA, om hvordan han har arbejdet med Bourdieus sociologi indenfor litteraturvidenskab. Særligt fokus på feltbegrebets anvendelighed i historisk arbejde med litterære felter.
 • Anders Mathiesen, socialvidenskab RUC, på baggrund af del 2 i hans seneste bog "Uddannelsernes sociologi" (Christian Ejlers' Forlag 2000), om forandringer i diskussionen af uddannelsessystemets opgaver op gennem 1980'erne og 90'erne. Rammen: Bourdieus feltbegrebTemadag: Tekster af Staf Callewaert
5. oktober 2001, kl. 13.00-18.00, Københavns Universitet.

 • Diskussion af tekster som indgår i en tekstsamling af professor Staf Callewaert (Institut for Filosofi, Pædagogik og Retorik, Københavns Universitet) med repræsentation af de som har tilrettet og bearbejdet teksterne og opponenter på det faglige indhold.Temadag
29. marts 2001, kl. 13.00-16.00, Københavns Universitet.

 • Niels Albertsen, cand.scient.pol., lektor ved Arkitektskolen i Århus, om temaet "Kunstværkets necessitering og klarhedens illusio - nogle bemærkninger til Pierre Bourdieus værkvidenskab".
 • Per. H. Jensen, mag.scient.soc., ph.d., lektor ved Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning, Aalborg Universitet, om temaet "Bourdieu's analogiresonnomenter anvendt på en komparative analyse af kvinders deltagelse på arbejdsmarkedet i Danmark, Sverige, Storbritannien og Italien".

Senest ændret: 19-maj-2017 19:39

Sitemap

Til top