HEXIS

Foreningen

Bestyrelse

Hexis' bestyrelse består af 4-10 ordinære medlemmer samt et antal suppleanter, som i praksis arbejder sammen som én gruppe.

Formand
Kristian Larsen (kristian.larsen@regionh.dk)
Ph.D., Seniorforsker, Universitetshospitalernes Center for Sundhedsfaglig Forskning (UCSF) og Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet
Professor 2, Oslo Metropolitan University, Norge
Ryesgade 27
2200 København N

Næstformand
Christian Sandbjerg Hansen (csh@edu.au.dk)
Cand. mag., ph.d., Lektor, Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU), Aarhus Universitet, Institut for Uddannelse og Pædagogik
Tuborgvej 164
2400 København NV

Kasserer
Carsten Sestoft
Ph.d., Specialkonsulent
Uraniavej 16B, 1.
1878 Frederiksberg C

Kim Esmark (kesmark@ruc.dk)
Cand.mag., ph.d., Lektor, Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab (IKH)
Roskilde Universitetscenter
Postboks 260
4000 Roskilde

Marte Feiring (marte.feiring@hioa.no)
Cand. polit, ph.d i historisk sosiologi
Førsteamanuensis og fagansvarlig for Masterstudiet i rehabilitering og habilitering,
Fakultet for helsefag, Høgskolen i Oslo og Akershus,
Postboks 4 St. Olavs plass
N-0130 Oslo, Norge

Benedicte Bernstorff (bb@proeng.dk)
Cand.pæd.soc., ph.d.
Lektor, Institut for pædagogik
UCSYD
Universitetsparken 2
6000 Kolding

Mumiah Rasmusen (m.rasmusen@hotmail.com)
Cand.pæd. i Pædagogisk sociologi og professionsbachelor som lærer
Afdelingsleder i udskolingen, Vesterbro Ny Skole
Københavns Kommune
Slesvigsgade 6
1762 København

Associerede bestyrelsesmedlemmer
Katrine Vraa Justenborg (kaju@ikl.aau.dk)
Cand.mag., bachelor i psykologi
Ph.d.-studerende, Center for Ungdomsforskning (CeFU) Aalborg Universitet og Læreruddannelsen, Københavns Professionshøjskole.
A.C. Meyers Vænge 15,
2450 København SV

Jakob Skjøtt-Larsen (jsl@socsci.aau.dk)