HEXIS

Foreningen

Begrebet 'hexis'

Hexis betegner i den antikke græske filosofi, bl.a. hos Aristoteles, en erhvervet disposition, som i den senere latinsk tradition oversættes med habitus. Selv om begrebet i tidens løb har været anvendt af latin- og filosofikyndige, i nyere tid f.eks. sociologen Marcel Mauss og kunsthistorikeren Erwin Panofsky, er det først blevet virkelig kendt med Pierre Bourdieu, hos hvem habitus- eller hexis-begrebet sammen med feltbegrebet udgør grundlaget for en teori om menneskelig handling.

Hexis eller habitus er en disposition, d.v.s. en indbygget tilbøjelighed i mennesket til at handle på en bestemt måde. Og denne disposition er erhvervet, hvilket vil sige, at selv om den er en indbygget egenskab, er den ikke medfødt, men - i et sociologisk perspektiv - formet af de sociale påvirkninger, som mennesker udsættes for gennem deres opvækst, uddannelse og øvrige socialisering under givne samfundsmæssige betingelser. Men hexis eller habitus er ikke blot betinget - som inkorporation af samfundsmæssige betingelser - den betinger også, idet den som disposition genererer handlinger.

Den dispositionelle teori om menneskelig handlen, som Bourdieu opbygger på grundlag af hexis- eller habitus-begrebet, siger således, at mennesker gennem deres socialisering erhverver en disposition for at handle (træffe valg, tænke, have smag for, etc.) på en bestemt måde i forhold til en lang række sammenhænge (felter). Disse handlinger eller valg udgør et relationssystem, der med systemet af habitusser som mediering er homologt med systemet af sociale egenskaber, således at systemet af menneskers handlinger, valg, smagspræferencer, etc. kan korreleres statistisk med systemet af deres socialiseringsbetingelser - men uden at der er tale om en entydig determination.

Denne teori om menneskelig handlen er grundlaget for Foreningen HEXIS' opfattelse af samfundsvidenskab, hvilket vil sige, at samfundsvidenskabens opgave er at analysere sociale praktikkers genese, struktur og virkemåde.

Foreningen Hexis

- er et tværfagligt netværk for kritisk diskussion og faglig udveksling mellem de mange forskere og studerende, der i forskellige institutionelle sammenhænge arbejder med forskning, som i bred forstand er inspireret af den franske sociolog Pierre Bourdieu. Hexis blev dannet i år 2000 af en gruppe yngre danske forskere inden for samfundsvidenskab og humaniora. Målet var at skabe et forum, hvor de mangfoldige emner, som Bourdieu og hans gruppe i Paris havde beskæftiget sig med, kunne diskuteres og videreføres med selvstændig empirisk forskning på dansk og nordisk grund. Hexis' ca. 100 medlemmer repræsenterer en bred vifte af fag fra sociologi, statskundskab og historie til litteratur, pædagogik og kulturstudier m.v.