HEXIS

Foreningen

Online indmeldelse i foreningen:

Som medlemmer i Hexis optages alle interesserede. Medlemskab koster 150 kr. årligt (studerende og udenlandske medlemmer gratis).

Spørgsmål angående medlemskab kan skrives til: medlem@hexis.dk

Link til foreningens administrationsportal hos ForeningLet:

Online indmeldelse