HEXIS

Arkiv

Tidligere arrangementer

Bourdieu efter Bourdieu - Hexis' 20 års jubilæumsarrangement

Torsdag 18. november 2021 (online)

Specialeworkshop - med Bourdieu i hånden

Tirsdag 1. november 2016, DPU, Emdrup

Sundhedskapital - en ny social reproduktionsstrategi?

Tirsdag 31. maj 2016 kl 14-16, AAU, København SV

Specialeworkshop - med Bourdieu i hånden

Torsdag 8. oktober 2015 kl 15-17, AAU, København SV

Specialeworkshop: Med Bourdieu i hånden

Tirsdag 28. april 2015, AAU, Campus København

Bourdieu og klasse: Analyser, erfaringer og perspektiver

Onsdag 15. april 2015, DPU

Velfærdstat, sundhed og kroppe under forandring

Tirsdag 25. marts 2014 kl.13-16, Aalborg Universitet, Campus København

Workshop: Specialeskrivning med Bourdieu

7. November 2013, Aalborg Universitet, Campus København

Social baggrund og pædagogiske præferencer blandt personalet i danske daginstitutioner

13. november 2012, Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU)/Aarhus Universitet: Århus

Udfordringer i specialeskrivningsprocessen

22. oktober 2012, DPU

Positioner og pædagogiske præferencer blandt personalet i danske daginstitutioner: fund og forudsætninger

11. juni 2012, DPU

Kapital, klasse og social rekruttering til videregående uddannelse i Sverige og Danmark

26. januar 2012, DPU

Teori, empiri og metode i specialeskrivningen

25. oktober 2011, Københavns Universitet

La distinction i Danmark

26. maj 2011, Københavns Universitet

Sociologien er en kampsport!

13. april 2011, Københavns Universitet

Hvorfor Bourdieu? Temadag i anledning af Hexis' 10-års jubilæum

26. november 2010, Københavns Universitet

Speciale-workshop

6. oktober 2010

Arbejdsseminar med Loïc Wacquant

3. juni 2010, Københavns Universitet

Mini-symposium: Bourdieu og staten

4. maj 2010, Københavns Universitet

Refleksiv sociologi i praksis

3. november 2009, Københavns Universitet

Interviewstudier med Bourdieu som teori og metode: Hvordan arbejder man empirisk med Bourdieu?

15. april 2009, Københavns Universitet

Køn, klasse, kultur og politik

25. marts 2009, Aarhus Universitet

Samfund Sundhed Pædagogik

6. november 2008, DPU

At skrive speciale med Bourdieu

17. september 2008, KU/CSS

Bourdieu og det religiøse felt

10. april 2008, Københavns Universitet Amager

Kunsten at lykkes som kunstner

8. november 2007, Det Fynske Kunstakademi, Odense

Bourdieus feltanalyse som udgangspunkt for speciale- og projektskrivning

1. november 2007, Københavns Universitet, CSS

Empiriske studier af universitære forandringer

23. maj 2007, Danmarks Pædagogiske Universitet, København

Bourdieu og metode

18. april 2007, Danmarks Pædagogiske Universitet, København

Lokale konsekvenser af globale udviklingsprocesser: Bourdieu og Foucault i empiriske studier af social kategorisering i Afrika

14. november 2006, Medborgerhuset, København N

Gæsteforedrag med prof. Nikolas Rose: Are developments in the life sciences changing our ideas of normality and abnormality?

Torsdag d. 26. oktober 2006, Danmarks Pædagogiske Universitet

One-Day International Conference: From Law to Legal Field - Pierre Bourdieu and the Law

25 october 2006, Department of Sociology, University of Copenhagen

Temadag: Pædagoger og pædagoguddannelsen – to ph.d.-afhandlinger

Onsdag d. 31. maj 2006, Medborgerhuset, København N

Temadag: Arkitektur, krop og læring

Tirsdag d. 9. maj 2006, Danmarks Pædagogiske Universitet

Feltbegrebet som værktøj i uddannelses- og kultursociologien

Torsdag den 23. Februar 2006, Danmarks Pædagogiske Universitet

Temadag: Bourdieu i uddannelse og aktivering

Tirsdag 3. maj 2005, Medborgerhuset Blågaardsplads, København.

Temadag: Bourdieu og Foucault i studier indenfor sygepleje

Tirsdag d. 2. november 2004 kl. 13-16, Medborgerhuset Blågaardsplads, København.

Temadag: Om det der (måske stadig) savnes i dansk pædagogisk forskning

Torsdag d. 16. september 2004 kl. 13-16 på Danmarks Pædagogiske Universitet.

Temadag: Pierre Bourdieu og Michel Foucaults analyser af subjektivitet og magt

Onsdag d. 24. marts kl. 13-16 2004 på Handelshøjskolen, København

Workshop: Køn, omsorgsudøvelse og uinteresseret god vilje

Torsdag d. 19. februar 2004 kl. 13-16 på DPU, København

Temadag: At arbejde med Bourdieus begreb om kulturel kapital

Torsdag d. 27. november 2003 kl. 13 – 18, Danmarks Pædagogiske Universitet, København

Workshop-arrangement: Sociologiske feltanalyser

Fredag d. 24. oktober 2003 kl. 13 – 16, Roskilde Universitetscenter

Temadag: Bourdieu i praksis

Torsdag d. 8. maj 2003 kl. 13 - 15.30, Medborgerhuset Blågården, Nørrebro, København

Temadag: Videnskab og politik

Torsdag 24. oktober 2002, kl. 13-18, Medborgerhuset Blågården, Nørrebro, København

Fagligt arrangement: Mangfoldigheden i Bourdieu receptionen i Danmark

27. februar 2002, kl. 13.00-17.00, Nørre Allé medborgerhus, København.

Temadag: Tekster af Staf Callewaert

5. oktober 2001, kl. 13.00-18.00, Københavns Universitet.

Temadag

29. marts 2001, kl. 13.00-16.00, Københavns Universitet.