HEXIS

Forlag

Forlagets udgivelser

Kjersti Lea og Rolf Horne (red.)

Praxeologiske perspektiver. Professorens habitus og kampen for sykepleievitenskap som autonomt fag

376 s. ISBN-13: 978-87-992050-9-7

Forlaget Hexis 2021

Pris: 300,- kr. inkl. forsendelse

Karin Anna Petersen fyldte 70 år d. 24. maj 2021 og blev samtidig emerita efter 12 år som professor i sygeplejevidenskab ved Universitetet i Bergen. Praxeologiske perspektiver indeholder en række bidrag fra forfattere, som har været og er fagfæller fra Bergen og andre skandinaviske læresteder, hvor Karin Anna har virket. Bidragene i bogen spænder fra personlige erindringer om samarbejde og fagligt fællesskab til forskningsartikler om sociale praksisser indenfor sundhed, omsorg, socialt arbejde og uddannelse.
Bogen har udspring i praxeologimiljøet ved Universitet i Bergen.

Download indholdsfortegnelsen her.

Bogen kan købes ved at sende mail til: forlag@hexis.dk
OBS: husk at anføre postadresse i bestillingsmail!

Kim Esmark, Marianne Høyen, Kristian Larsen (red.)

Hvorfor Bourdieu?

196 s. ISBN 978-87-992050-6-6

Forlaget Hexis 2010

Bidrag af: Donald Broady, Staf Callewaert, Kristian Delica, Kim Esmark, Ole Hammerslev, Jens Arnholtz Hansen, Marianne Høyen, Kristian Larsen, Johny Lauritsen, Anders Mathiesen, Martin D. Munk, Karin Anna Petersen, Carsten Sestoft.

Trykt version udsolgt fra forlaget

Download bogen gratis som pdf-fil her

Karin Anna Petersen og Staf Callewaert

Praxeologisk sygeplejevidenskab - hvad er det? En diskussion med det subjetivistiske og objektivistiske alternativ

276 s. ISBN 978-87-992050-7-3

Paperback

Pris 189,- kr.

Læs i bogen på amazon.co.uk

Bestil bogen på saxo.com eller adlibris.no

- eller download bogen gratis som PDF her.

Termen 'praxeologi' er hentet fra en artikel af Bourdieu om tre forskellige former for teoretisk viden: den fænomenologiske, den objektivistiske og den praxeologiske. Bourdieu betegner sin egen empiriske videnskab som praxeologisk. Forskergruppen PRAXEOLOGI låner termen fra Bourdieu og har som ambition at grundlægge og undervise i sygeplejevidenskab, med basis i humanvidenskab og social erfaringsvidenskab. Det handler om en selvstændig sygeplejevidenskab, ikke om en sygeplejesociologi.

Når begrebet 'praxeologi' bruges til at arbejde med sygeplejevidenskab, er sigtet videnskab OM sygepleje, men også FOR sygepleje som praksis. Det betyder, at overvejelserne i denne bog om praxeologisk sygeplejevidenskab er relevante ikke kun for forskningen, men også for grunduddannelsen og praktikken.

Christian Sandbjerg Hansen (red.)

Socialt rum, symbolsk magt. Bourdieuske perspektiver på klasse

330 s. ISBN 978-87-992050-8-0

(2. revideret udgave)

Pris: 200,- kr + forsendelse

Forlaget Hexis 2014

Bidrag af: Pierre Bourdieu, Loïc Wacquant, Stine Thidemann Faber, Annick Prieur, Lennart Rosenlund og Jakob Skjøtt-Larsen, Christoph Houman Ellersgaard, Gitte Sommer Harrits, Christian Sandbjerg Hansen, Sune Jon Hansen, Stefan Bastholm Andrade

Bogen kan købes ved at sende mail til: forlag@hexis.dk
OBS: husk at anføre postadresse i bestillingsmail!

Eller kontakt Christian Sandbjerg Hansen (csh@edu.au.dk) for kontantsalg på IUP, Tuborgvej 164, 2400 Kbh. NV.

NB: I første udgave af bogen havde der indsneget sig en fejl i kapitlet "Nye tider, nye klasseskel", hvor to sider var byttet rundt. Fejlen er rettet i andenudgaven, men har du en førsteudgave, kan en korrekt version af kapitlet downloades her.

Staf Callewaert

Fra Bourdieus og Foucaults verden - pædagogik og sociologi, diskurser og praktikker, efter det moderne

436 s. ISBN 978-87-500372-2-4

Lindhardt og Ringhof / Akademisk forlag 2003

Pris: 100,- kr. + forsendelse

Bogen kan købes ved at sende mail til: forlag@hexis.dk
OBS: husk at anføre postadresse i bestillingsmail!

Morten Nørholm

Om den sociale og symbolske funktion af uddannelsesevalueringer - konstruktionen af et objekt

ISBN 978-87-992050-3-5

Forlaget Hexis 2008, 2. oplag 2009

Pris 295,- kr.

Bestil bogen ved at sende en e-mail til norholm.afhandling@gmail.com

Bogens fulde tekst kan også downloades: klik her

Download bogens omslag: klik her

Download bagsidetekst: klik her

Download forfatterpræsentation: klik her

Download bedømmelsesudvalgets indstilling: klik her

Download rettigheder: klik her

Morten Nørholm

On the social and symbolic function of evaluations of education - constructing an object

ISBN 978-87-992050-3-5

Forlaget Hexis 2008, 2nd impression 2009

Price 295,- DKK

Order the book (in Danish) by e-mail to norholm.afhandling@gmail.com

Download: Cover text in English

Download: Presentation of the author

Download: English abstract

Download: Recommendation by the Assessment Committee

Udsolgt fra forlaget

Peter Koudahl og Jens Arnholz Hansen (red.)

Med Bourdieu i empirien - eksempler på praktisk empirisk arbejde

Årsskrift for Hexis - forum for samfundsvidenskabelig forskning

140 s. ISBN 978-87-992050-0-4

Forlaget Hexis 2007

Udsolgt fra forlaget

Bidrag af: Staf Callewaert, Peter Møller Pedersen, Søren Gytz Olesen, Jens Peter Thomsen, Peter Engelbrekt Petersen, Thomas Lejre, Peter Koudahl, Ole Hammerslev, Jens Arnholz Hansen, Kate Østergaard, Stinne Glasdam, Kirsten Beedholm og Inga Axelsen.

Download bogens indledning: klik her

Emmy Brandt Jørgensen

Genese og struktur af klinisk medicin og klinisk sygepleje

- Om hvordan medicin og sygepleje som moderne fag, erhverv og uddannelser har konstitueret sig i Danmark samt forbindelsen mellem dem. For lægeerhvervet er perioden 1736-1937 og for sygeplejeerhvervet er perioden 1863-1957

250 s. ISBN 978-87-992050-1-1

Forlaget Hexis 2007

Udsolgt fra forlaget

Download bogens indledning: klik her

Karin Anna Petersen og Marianne Høyen (red.)

At sætte spor på en vandring fra Aquinas til Bourdieu - æresbog til Staf Callewaert

Bidrag af: Inga Axelsen, Carol Benson, Karen Borgnakke, Donald Broady, Agnes Callewaert, Inger Callewaert, Teresa Callewaert, Carina Carlhed, Luiza Cortesao, Lars Dalström, Geert Delbeke, Boel Englund, Annica Engström, Lizbeth Engström, Kim Esmark, Frits Florin, Stinne Glasdam, Ivor Goodson, Ingegerd Gunvik-Grönbladh, Gerd Halskov, Erik Jørgen Hansen, Ingrid Heyman, Henrik Hovmark, Frode Jacobsen, Emmy Brandt Jørgensen, Søren Keldorff, Wiggo Kilborn, Nils Kjellman, Birte Hedegaard Larsen, Kristian Larsen, Erik Laursen, Sverker Lindblad, Agneta Linné, Sverker Lundin, Vibeke Lorentzen, Aase Lydiksen, Armando Leio Macaza, Kari Martinsen, Reyes Mate, Jos Nihoul, Morten Nørholm, Ann-Charlotte Olstedt, Mikael Palme, Karin Anna Petersen, Franck Poupeau, Palle Rasmussen, Fritjof Sahlström, Charlotte Skawonius, Jette Steensen, Eva Trotzig, Boel Westerberg, Ken Zeichner, Kate Østergaard.

664 s. ISBN 978-87-992050-2-8

Forlaget Hexis 2008

Udsolgt fra forlaget

Download bogens indledning: klik her

Trine Øland

Grænser for progressive pædagogikformer

ISBN 978-87-992050-4-2

Forlaget Hexis 2010

Udsolgt fra forlaget

Download bogens indledning: klik her