HEXIS

Nordisk forum for kultur- og samfundsvidenskab

Praktiske Grunde

Find tidsskriftet Praktiske Grunde på dets egen hjemmeside: praktiskegrunde.dk

Forlag

Se mere om bøgerne og bestilling...
Forlaget Hexis er et ikke-kommercielt forlag, grundlagt i 2007, der publicerer fagfællevurderede bøger af høj videnskabelig kvalitet. Forlagets udgivelser har typisk en relativt smal målgruppe og vil ofte have vanskeligt ved at blive antaget på større, kommercielle forlag. Fransk epistemologi og Pierre Bourdieus sociologi står centralt i forlagets publikationer.